Liên kết website

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẮK LẮK

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Giang

Email: giangnh@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Thuân

Điện thoại: 02623951391

Email: thuannq@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc: Ông Phạm Phượng

Điện thoại: 02623951391

Email: phuongp@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở - Email: vps@ldtbxh.daklak.gov.vn

Điện thoại: Tổng hợp: 02623950337; Văn thư: 02623950340 

 

Ông: Lê Văn Dần - Chánh Văn phòng

Điện thoại: 02623950342

Email: danlv@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ông: Nguyễn Tiến Ngọc  - Phó Chánh Văn phòng

Email: ngocnt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Bà: Bùi Thị Lâm - Phó Chánh Văn phòng

Email: lambt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

2. Thanh tra Sở - Email: ttrso@ldtbxh.daklak.gov.vn

Điện thoại:  02623950338

 

Ông: Nguyễn Văn Hiệp - Chánh Thanh tra

Email: hiepnv@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Văn Huy - Phó Chánh Thanh tra

Email: huynv@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông: Nông Doãn Du - Phó Chánh Thanh tra

Email: dund@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

3. Phòng Bảo trợ Xã hội - Email: phongbtxh@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ông: Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng phòng

Điện thoại:  02623950344

Email: tuyetnd@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông: Trần Kim Tiến - Phó Trưởng phòng

Email: tientk@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Trần Ngọc Nhân - Phó Trưởng phòng

Email: nhanntt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

4. Phòng Người có công - Email: phongncc@ldtbxh.daklak.gov.vn

Bà: Trần Thị Thu Hoài - Trưởng phòng

Điện thoại:  02623950338

Email: hoaittt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông: Đ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng

Email: tuanda@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

5. Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp - Email:  phonggdnn@ldtbxh.daklak.gov.vn

Điện thoại:  02623950339; 02623950194

 

Bà: Trần Thị Minh Lý - Trưởng phòng

Email: lyttm@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Chiến Thắng- Phó Trưởng phòng

Email: thangnc@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Bà: Vũ Thị Mỹ Phượng - Phó Trưởng phòng

Email: phuongvtm@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng

Email: tuanpa@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

6. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội - Email: chicucpctnxh@ldtbxh.daklak.gov.vn 

Điện thoại:  02623950633

 

Ông Hoàng Công Vỹ - Phó Chi cục trưởng phụ trách

Email: vyhc@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Bà Lê Thị Minh -  Chi cục phó

Email: minhlt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 2048540

.Hôm nay: 2253
.Hôm qua: 2427
.Trong tuần: 15922
.Tất cả: 2048540

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này