Liên kết website

Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng PCTNXH Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng PCTNXH

Chức năng, nhiệm vụ; tổ chức và biên chế của Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định như sau:

1. Chức năng

Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quy hoạch, kế hoạch hàng năm và 5 năm và các chương trình, đề án, dự án, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân mua bán người theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện kiểm tra, tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở;

c) Giúp lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực về phòng, chống mại dâm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh;

d) Tham gia và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chuyên ngành theo sự phân công của Giám đốc Sở;

đ) Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết; chế độ thống kê, tổng hợp và báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân mua bán người trên địa bàn tỉnh theo quy định;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở.

3. Tổ chức và biên chế

Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức thừa hành.

Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và mối quan hệ công tác với các phòng chuyên môn trong Sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trong phòng trên cơ sở biên chế được phân bổ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quản lý công chức và tài sản được giao theo quy định.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 2605409

.Hôm nay: 520
.Hôm qua: 3237
.Trong tuần: 20713
.Tất cả: 2605409

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này