Liên kết website

Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Người có công Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Người có công

1. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Người có công là đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các công tác về lĩnh vực Người có công, cụ thể:
a) Xây dựng Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch công tác hàng năm về  lĩnh vực người có công;
b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn của tỉnh; quy hoạch xây dựng nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ ở địa phương; quản lý nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn được giao; tổ chức các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; tham mưu việc quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện lĩnh vực người có công đối với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện;
c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác quy tập, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ, thông tin, báo tin về mộ liệt sỹ, thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ;
d) Quản lý đối tượng, giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi và thực hiện công tác tiếp nhận, di chuyển hồ sơ, quản lý đối tượng và giải quyết chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng khác do ngành quản lý; 
e) Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực người có công theo quy định của cơ quan; Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong lĩnh người có công; phối hợp với các phòng liên quan tuyên truyền, vận động, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các điển hình tiên tiến và công tác thi đua khen thưởng về lĩnh vực người có công; phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;
h) Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người có công theo sự phân công hoặc phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;
i) Quản lý, lưu trữ hồ sơ người có công và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh; 
k) Trực tiếp quản lý nhà tiếp đón thân nhân liệt sĩ; bộ phận quản trang của nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang cán bộ.
l) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
2. Tổ chức và biên chế
Phòng Người có công có Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và đội ngũ công chức giúp việc.
Trưởng phòng Người có công có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và mối quan hệ công tác với các phòng trong Sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức trong phòng trên cơ sở biên chế được phân bổ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quản lý công chức và tài sản được giao theo quy định.
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 2048555

.Hôm nay: 2268
.Hôm qua: 2427
.Trong tuần: 15937
.Tất cả: 2048555

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này