Liên kết website

Giới thiệu Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lao động, Việc làm và GDNN Giới thiệu Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Lao động, Việc làm và GDNN

1. Cơ cấu tổ chức: 

Gồm có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thừa hành.

a. Trưởng Phòng:

Là người đứng đầu Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ các hoạt động của Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp; có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

b. Phó Trưởng Phòng:

Có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Trưởng Phòng về các lĩnh vực công tác được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

a. Về Lĩnh vực Lao động, Tiền lương:

- Hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp cổ phần hóa, giao, bán doanh nghiệp.

- Hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chế độ, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động người giúp việc gia đình và một số lao động khác.

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh.

- Thống kê số lượng các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, thực hiện việc cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động và số người lao động thuê lại.

 b. Về Lĩnh vực Việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp:

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về:

+ Chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm tăng thêm;

+ Chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân;

+ Chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù (người khuyết tật, người chưa thành niên, người cao tuổi và các đối tượng khác), lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật;

+ Bảo hiểm thất nghiệp.

- Quản lý tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật; cấp, cấp lại; gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại tỉnh theo quy định của pháp luật lao động.

c. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký hợp đồng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài có thời hạn dưới 90 ngày và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký hợp đồng.

- Thống kê số lượng các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thông báo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về nước nhu cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

d. Về Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền.

- Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định số lượng lao động tạm thời nghỉ việc đối với trường hợp doanh nghiệp xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Thực hiện chế độ, chính sách về  bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

đ. Về Lĩnh vực An toàn lao động:

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn lao động trong phạm vi địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động; tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tiếp nhận tài liệu và xác nhận việc khai báo, sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 người lao động trở lên; điều tra lao động, sự cố nghiêm trọng đã được người sử dụng lao động điều tra nếu có khiếu nại, tố cáo hoặc khi xét thấy cần thiết.

- Tiếp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn quản lý.

 e. Về Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp:

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp ở địa phương sau khi được phê duyệt.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy các chương trình đào tạo thường xuyên; tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, hội thi thiết bị giáo dục nghề nghiệp tự làm cấp tỉnh, các hội thi có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, Ban Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 2301979

.Hôm nay: 110
.Hôm qua: 1291
.Trong tuần: 1401
.Tất cả: 2301979

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này