Liên kết website

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch tuyên truyền Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2018 ()

Thực hiện Chương trình số 5196/CTr-BLĐTBXH-BTP ngày 11/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018-2022; Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2018. Ngày 11/01/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-SLĐTBXH ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ()

Triển khai thực hiện Quyết định số 64/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/02/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ()

Triển khai thực hiện Công văn số 4963/UBND-NC ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017. Ngày 08/8/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 1410/KH-SLĐTBXH tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017 ()

Ngày 06/2/2017 Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 64/QĐ-SLĐTBXH về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành LĐ-TBXH năm 2017

Kế hoạch tổ chức Hội thi Tìm hiểu về Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ()

Ngày 14/04/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 6463/KH-SLĐTBXH-PC về Kế hoạch tổ chức Hội thi Tìm hiểu về Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Toàn văn Kế hoạch như sau:

Triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ()

Ngày 12/05/2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 8380/SLĐTBXH-VP về việc triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 2048449

.Hôm nay: 2162
.Hôm qua: 2427
.Trong tuần: 15831
.Tất cả: 2048449

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này