Liên kết website

Danh mục thông tin công khai của Sở LĐ-TBXH Danh mục thông tin công khai của Sở LĐ-TBXH

Danh mục các thông tin phải công khai của Sở LĐ-TBXH

1. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội;

2.Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

3.Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến người dân;

4. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

5.Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách;

6. Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ;

7.Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện tử công vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; nội quy, quy chế do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

8. Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.

9.Thông tin về tuyển dụng

10.Báo cáo công tác định kỳ; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học;

11.Báo cáo tài chính năm; Thông tin sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

12.Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật Tiếp cận thông tin; 

13.Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

14.Thông tin về thuế, phí, lệ phí;

15.Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 2729522

.Hôm nay: 1696
.Hôm qua: 2216
.Trong tuần: 5741
.Tất cả: 2729522

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này