Liên kết website

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 1099/SLĐTBXH-GDNN Sở Lao động - Thương binh và xã hội Công văn Dạy nghề Thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019 13/06/2019 13/06/2019
2 1100/SLĐTBXH-GDNN Sở Lao động - Thương binh và xã hội Công văn Dạy nghề Triển khai Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học 13/06/2019 13/06/2019
3 569/SLĐTBXH-VP Sở Lao động - Thương binh và xã hội Công văn Văn Phòng V/v tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết công việc trên hệ thống quản lý văn bản iDesk. 09/04/2018 09/04/2018
4 568/SLĐTBXH-VP Sở Lao động - Thương binh và xã hội Công văn Văn Phòng V/v tăng cường cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử. 09/04/2018 09/04/2018
5 1813/SLĐTBXH-VP Sở Lao động - Thương binh và xã hội Công văn Văn Phòng V/v Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của UBND tỉnh trong sử dụng hộp thư công vụ để thực hiện công tác trao đổi chuyên môn 27/10/2016 27/10/2016
Hiển thị 5 kết quả.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này