Liên kết website

Trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk Lắk tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII (16/08/2018)

Sáng ngày 15/8, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Đắk Lắk tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm.

Quang cảnh Hội nghị

Tại đây, đồng chí Nguyễn Quang Tuệ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã trực tiếp quán triệt những quan điểm mới và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ";  Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 "Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 "Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Thông qua hội nghị giúp các Đảng viên, CNVC, người lao động trong cơ quan nhận thức đầy đủ về nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII từ đó có kế hoạch học tập và triển khai Nghị quyết trong cơ quan đơn vị một cách đồng bộ, hiệu quả.

Kết thúc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, đồng chí Nguyễn Quang Tuệ yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch nêu được khái quát về thực trạng, quan điểm, những điểm mới, mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết. Đồng thời qua đó, phát huy thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của cá nhân trong công tác chuyên môn của đơn vị.

 Trung tâm Bảo trợ xã hội

 

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này