Liên kết website

Tập huấn cung, cầu lao động năm 2022 (15/06/2022)

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022; ngày 08/6/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 cho đại diện Lãnh đạo và công chức theo dõi công tác Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và đại diện Lãnh đạo và viên chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk.

Mục đích thu thập thông tin thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động, lao động theo nghề, trình độ đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2022, làm cơ sở hoạch định chính sách về lao động - việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và làm căn cứ để phân tích, dự báo, đánh giá tình hình lao động, việc làm, dạy nghề nhằm hoạch định chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Yêu cầu công tác thu thập thông tin thị trường lao động bảo đảm tính kịp thời, chính xác, trung thực, khoa học, khách quan và kế thừa. Dữ liệu được thu thập chính xác, đầy đủ, có hệ thống; đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Thông tin, dữ liệu thị trường lao động được quản lý, lưu trữ, bảo mật theo quy định pháp luật. Thu thập thông tin thị trường lao động bảo đảm thực hiện hiệu quả, khả thi, tiết kiệm kinh phí, nguồn lực.

Thu thập, ghi chép thông tin về Cung lao động; Thu thập, ghi chép cập nhật thông tin biến động về Cầu lao động; Thu thập, ghi chép cập nhập thông tin biến động về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này