Liên kết website

Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (21/08/2018)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk. Ngày 17/8/2018, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk tổ chức Hội nghị: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động của Trung tâm được nghe đồng chí Đào Viết Hồ, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Đào Viết Hồ – Báo cáo viên quán triệt tại Hội nghị.

Thông qua Hội nghị này, mỗi đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm yêu cầu từng đảng viên, viên chức, người lao động phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt nội dung các Nghị quyết phù hợp với vị trí công tác của mình, đồng thời 100% cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động phải viết bài thu hoạch sau khi được tham gia, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Phòng Tổ chức kế hoạch tài chính - Trung tâm DVVL Đắk Lắk.

 

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này