Liên kết website

Đề nghị sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp - Cơ sở GDNN (12/05/2022)

Thực hiện Công văn số 3122/UBND-KGVX ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Hiệu trưởng/Giám đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện sơ kết đánh giá việc thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/3/2022 trong phạm vi đơn vị quản lý. Báo cáo sơ kết đánh giá (theo đề cương và phụ lục đính kèm) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp và hộp thư điện tử nuvt@ldtbxh.daklak.gov.vn) trước ngày 01/6/2022 để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về Sở (qua phòng Lao động, Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp, số điện thoại: 0262.3959194) để phối hợp giải quyết.

Nội dung Công văn số 1061/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 12/5/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (xem tại đây)

Đề cương báo cáo (xem tại đây)

Biểu mẫu kèm theo báo cáo (xem tại đây)

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này