Liên kết website

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐẮK LẮK

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc: Ông  Trần Phú Hùng

Điện thoại: 02623950346

Email: hungtp@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc: Ông Phan Trọng Tùng

Điện thoại: 02623950347

Email: tungpt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc: Bà Lại Thị Loan

Điện thoại: 02623950336

Email: loanlt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

4. Phó Giám đốc: Ông Phạm Phượng

Điện thoại: 02623951391

Email: phuongp@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở: Email: vps@ldtbxh.daklak.gov.vn

Bà: Từ Thị Khanh - Chánh Văn phòng

Điện thoại: 02623950337

Email: khanhtt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ông: Nguyễn Tiến Ngọc  - Phó Chánh Văn phòng

Email: ngocnt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông: Nguyễn Văn Nam - Phó Chánh Văn phòng

Email: namnva@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

2. Thanh tra Sở: Email: ttrso@ldtbxh.daklak.gov.vn

Bà Trần Thị Thu Hoài - Chánh Thanh Tra

Điện thoại:  02623950338

Email: hoaittt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông Nguyễn Văn Huy - Phó Chánh Thanh tra

Email: huynv@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

3. Phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em và Bình đẳng giới

 Email: phongbvcste@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng phòng

Điện thoại:  02623950338

Email: tuyetnd@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông Nguyễn Trần Trọng Nhân - Phó Trưởng phòng

Email: nhanntt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

4. Phòng Việc làm – An toàn Lao động: Email: phongvlatld@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ông Lê Hạnh - Trưởng phòng

Điện thoại:  02623950339

Email: hanhl@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông Nguyễn Chiến Thắng- Phó Trưởng phòng

Email: thangnc@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Bà Vũ thị Mỹ Phượng - Phó Trưởng phòng

Email: phuongvtm@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Email: phongkhtc@ldtbxh.daklak.gov.vn

Bà Võ Thị Thu Hà - Trưởng phòng

Điện thoại:  02623950342

Email: havtt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Bà Bùi Thị Lâm- Phó Trưởng phòng

Email: lambt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

6. Phòng Bảo trợ Xã hội: phongbtxh@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ông Lê  Văn Dần- Trưởng phòng

Điện thoại:  02623950341

Email: danlv@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông Trần Kim Tiến - Phó Trưởng phòng

Email: tientk@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

7. Phòng Giáo dục nghề nghiệp: phongdn@ldtbxh.daklak.gov.vn

Bà Phạm Thị Loan - Trưởng phòng

Điện thoại:  02623959194

Email: loanpt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng

Email: tuanpa@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

8. Phòng Lao động – Tiền lương và Bảo hiểm Xã hội: phongldtlbhxh@ldtxh.daklak.gov.vn

Ông Nông Doãn Du - Phó Trưởng phòng

Email: dund@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

 

9. Phòng Người có công: phongncc@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ông Lê Hải Lý  - Trưởng phòng

Điện thoại:  02623950348

Email: lylh@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Bà Lê Thị Xuân Mỹ - Phó Trưởng phòng

Email: myltx@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông Đ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng

Email: tuanda@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

10. Chi cục PCTNXH: Email: chicucpctnxh@ldtbxh.daklak.gov.vn 

Ông Nguyễn Xuân Quý  - Chi Cục Trưởng

Điện thoại:  02623955633

Email:  quynx@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Bà Lê Thị Minh -  Chi Cục Phó

Email: minhlt@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Ông Hoàng Công V-  Chi Cục Phó

Email: vyhc@ldtbxh.daklak.gov.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 345031

.Hôm nay: 269
.Hôm qua: 480
.Trong tuần: 3074
.Tất cả: 345031

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này