Liên kết website

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp
Cấp thực hiện Cấp sở
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở đào tạo sơ cấp gửi công văn kèm theo mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, nơi cơ sở đào tạo sơ cấp có trụ sở chính để đăng ký xác nhận.

- Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk xác nhận vào từng mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp. Trường hợp không xác nhận mẫu phôi phải có văn bản gửi cơ sở đào tạo sơ cấp nêu rõ lý do.

Cơ sở pháp lý: Điểm b, Khoản 1, Điều 30, Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk (Số 23, đường Trường Chinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Công văn đề nghị xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp: 01 bản.

- Mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp: 03 bản.

- Mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp: 03 bản.

Cơ sở pháp lý: Điểm b, Khoản 1, Điều 30, Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

d) Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp.

Cơ sở pháp lý: Điểm b, Khoản 1, Điều 30, Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo sơ cấp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp kèm theo mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp đã được xác nhận.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này