Liên kết website

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Lĩnh vực Người có công

Nội dung

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đi thăm viếng mộ liệt sỹ làm đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 01 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào đơn theo quy định.

- Bước 2: Người đi thăm viếng mộ liệt sỹ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra và cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ (Mẫu số 03-GGT).

Trường hợp giấy tờ nộp không hợp lệ thì trong thời gian 03 ngày làm việc phải gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

Nơi quản lý mộ hoặc nơi có thông tin hy sinh của liệt sỹ căn cứ giấy giới thiệu có trách nhiệm xác nhận về việc thăm viếng mộ liệt sỹ.

Thời gian nộp hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7h – 11h30, chiều 13h30' – 17h vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

c. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ (Mẫu số 11-MLS);

+ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;

- Một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sỹ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sỹ nơi an táng mộ liệt sỹ đối với trường hợp mộ liệt sỹ có đầy đủ thông tin;

+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sỹ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;

+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sỹ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sỹ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ.

Cơ sở pháp lý: Điểm a, Khoản 1, Điều 17, Thông liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH - BTC;

- Giấy giới thiệu của Phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện nơi quản lý hồ sơ liệt sỹ.

Cơ sở pháp lý: Điểm c, Khoản 1, Điều 17, Thông liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH - BTC;

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Cơ sở pháp lý: Điểm b, c Khoản 1 Điều 17, Thông liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện.

- Sở Lao động – TB&XH tỉnh.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ (Mẫu số 11-MLS)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

Tải về các biểu mẫu : Mẫu số 11-MLSMẫu số 03-GGT 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này