Liên kết website

Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính Giới thiêu, Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Chức năng, nhiệm vụ
Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản của Sở theo quy định của pháp luật, cụ thể:
a) Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng giao cho Sở làm chủ đầu tư; chủ trì tham mưu công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
b) Xây dựng kế hoạch trung hạn, dài hạn, 05 năm, hàng năm, các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương trình cấp có thẩm quyền;
c) Xây dựng, tổ chức thực hiện việc phân bổ dự toán thu – chi ngân sách địa phương cấp hàng năm cho khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc; xây dựng, tổ chức thực hiện việc phân bổ dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công cấp hàng năm cho Sở và các huyện, thị xã, thành phố;
d) Tham mưu quản lý, điều hành nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công trên địa bàn tỉnh, nguồn kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, đầu tư xây dựng cơ bản, viện trợ, các đơn vị trực thuộc Sở;
e) Quản lý, tổng hợp quyết toán các nguồn kinh phí tại khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật; thông báo duyệt quyết toán hàng năm đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý ngân sách của tỉnh;
g) Tổng hợp quyết toán nguồn kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công và thông báo duyệt quyết toán hàng năm đối với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công do Sở cấp phát và phân bổ; 
h) Theo dõi hoạt động tài chính, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước giao cho Sở và các đơn vị trực thuộc;
i) Tham mưu, đề xuất những nội dung công khai các chỉ tiêu, kế hoạch, dự toán, quyết toán hàng năm theo quy định; đề xuất trình Lãnh đạo Sở phê duyệt, ban hành các quy chế, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các chế độ chi tiêu thuộc ngành quản lý;
k) Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở phê duyệt báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành theo quy định; phê duyệt công khai mua sắm, sửa chữa tài sản của ngành theo quy định của pháp luật;
l) Trực tiếp theo dõi, quản lý, kiểm tra giám sát lĩnh vực tài chính, tài sản thuộc tại khối Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc và các huyện thuộc lĩnh vực ngành quản lý;
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
2. Tổ chức và biên chế
Phòng Kế hoạch – Tài chính có Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng giúp việc. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và mối quan hệ công tác với các phòng trong Sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức trong phòng trên cơ sở biên chế được phân bổ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quản lý công chức và tài sản được giao theo quy định.
 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

Thống kê truy câp: 345072

.Hôm nay: 310
.Hôm qua: 480
.Trong tuần: 3115
.Tất cả: 345072

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này