Liên kết website

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoach triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (18/04/2017)

Ngày 01/3/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch 1358/KH-UBND, về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017). Theo kế hoạch đề ra, tỉnh sẽ tập trung tổ chức thực hiện một số hoạt động trọng tâm như sau:

- Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, với quy mô cấp tỉnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Đắk Lắk; dự kiến có khoảng hơn 700 đại biểu tham dự, gồm: đại diện Lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ; Uỷ ban Nhân dân; Phòng Lao động – TBXH; UBMTTQ các huyện, thị xã thành phố; các đối tượng Người có công tiêu biểu (Mẹ VNAH; Cán bộ Lão thành Cách mạng, tiền khởi nghĩa; AHLLVT, AHLĐ; Thương binh, bệnh binh; thân nhân Liệt sỹ; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học ...); đại biểu Hội cựu chiến binh; đại biểu khối lực lượng vũ trang; đoàn viên thanh niên; các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương.

- Tiến hành tổng kết phong trào "đền ơn đáp nghĩa" và công tác giải quyết chế độ chính sách – người có công giai đoạn 2012 – 2017, gắn với việc vinh danh các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh. Tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách có công và một số đơn vị, tập thể nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh Liệt sỹ (tặng quà bằng hiện vật, bằng tiền…). Triển khai thực hiện thắp nến tri ân tại 13 nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh vào tối ngày 26/7; phát động sâu rộng phong trào huy động quỹ đền ơn đáp nghĩa để triển khai thực hiện việc hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở đối với người có công.

Ngoài các hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động thường niên về công tác chính sách Người có công, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với lĩnh vực người có công: tổ chức quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TƯ ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Thương binh - Liệt sĩ, Người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 25/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Thương binh Liệt sĩ, người có công và phong trào ‘Đền ơn đáp nghĩa"; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thương binh liệt sĩ. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới và điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào "đền ơn, đáp nghĩa", nhất là những tấm gương thương binh, thân nhân gia đình Liệt sỹ và Người có công với Cách mạng vượt khó vươn lên tạo dựng cuộc sống ổn định (gặp mặt các đơn vị có thành tích trong công tác thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa; các gia đình chính sách có công tiêu biểu…).

2. Tăng cường công tác thiết lập hồ sơ giải quyết các chính sách chế độ ưu đãi Người có công: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong việc thiết lập hồ sơ xác nhận Người có công và giải quyết các chế độ, chính sách, quản lý chi trả trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng, chế độ theo quy định. Đặc biệt là hồ sơ tồn đọng qua tổng rà soát theo Chỉ thị 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chế độ, chính sách đối với người có công góp phần cũng cố lòng tin của Nhân dân và đưa lại sự công bằng trong việc giải quyết chế độ chính sách về Thương binh Liệt sỹ và Người có công. Giải quyết và xử lý kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đối tượng chính sách và của nhân dân.

3. Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin kịp thời đầy đủ để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ hy sinh trong nước và các Liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Cămpuchia về Nghĩa trang Liệt sỹ các huyện, thị xã và Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo hướng dẫn của Bộ Lao động – TBXH.

4. Đẩy mạnh các hoạt động trong công tác vận động xây dựng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" ở các cấp và phong trào sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách Người có công nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017.

5. Xây dựng mục tiêu, chương trình cụ thể và thiết thực hỗ trợ về tinh thần, vật chất đối với thương binh, gia đình Liệt sĩ, người có công với Cách mạng để thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn xã, phường làm tốt công tác Thương binh Liệt sĩ theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội tại công văn 1911/TBLS-CV ngày 12/6/1996 nhằm xây dựng và duy trì các đơn vị đã được công nhận xã phường làm tốt công tác thương binh Liệt sĩ.

6. Trên cơ sở nguồn kinh phí Trung ương uỷ quyền về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện các công trình xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ, nhà bia ghi danh liệt sĩ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương. 

Tải toàn bộ kế hoạch  triển khai các hoạt động  kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ tại đây. 

Lê Hải Lý

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này