Liên kết website

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch làm nhà cho người có công theo Quyết định 22/2013/Qđ-TTg (05/10/2017)

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7717/KH-UBND  triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP, ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2.

Qua rà soát, tổng hợp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 1.288 hộ người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó: số nhà xây dựng mới 738 căn, sửa chữa 550 căn, với tổng kinh phí thực hiện hơn 55 tỷ đồng (trong đó: kinh phí Trung ương hỗ trợ gần 39 tỷ đồng; kinh phí địa phương hơn 16 tỷ đồng).  Kết thúc giai đoạn I (2013 - 2015) đã có 942 hộ người có công được hỗ trợ kinh phí, gồm 543 hộ được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở và 399 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở; còn 346 căn tạm ngừng triển khai theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Hiện nay, nguồn kinh phí của địa phương (cấp huyện, tỉnh) đã bố trí đầy đủ, bảo đảm 100% nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, riêng đối với ngân sách Trung ương vẫn chưa cấp đủ (còn thiếu 19,9 tỷ đồng). Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét, tạo điều kiện sớm bố trí đủ nguồn kinh phí để hỗ trợ cho số hộ đã triển khai làm nhà, sửa chữa nhà ở còn ứng các nguồn kinh phí và tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ người có công làm nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

                                                                             Hải Lý - Phòng Người có công

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này