Liên kết website

Triển khai ứng dụng Zalo nhằm đa dạng các hình thức trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (05/01/2021)

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua ứng dụng Zalo; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã đồng ý cho triển khai ứng dụng Zalo trong cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 9289/UBND-KSTTHC ngày 14/10/2020 (tải về tại đây).

Kênh thông tin của tỉnh Đắk Lắk trên ứng dụng Zalo có tên OA (Official Account) là: Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Ứng dụng Zalo trong cung cấp dịch vụ công là chức năng hoạt động trên ứng dụng Zalo, nhằm cung cấp các tiện ích cho công dân, tổ chức trong quá trình thực hiện dịch vụ công như: tuyên truyền, hướng dẫn về thủ tục hành chính; tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Tra cứu trạng thái hồ sơ, tra cứu thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến, trao đổi trực tuyến… Để có thể sử dụng các tiện ích của ứng dụng Zalo trong cung cấp dịch vụ công, công dân, tổ chức cần quan tâm Zalo Official của tỉnh. Các tiện ích của ứng dụng Zalo chủ yếu được thực hiện trên ứng dụng Zalo với thiết bị di động.

Kênh Zalo Official Account Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, đơn vị việc ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, triển khai đầy đủ, sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị để chủ động, tích cực phối hợp thực hiện; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp trên ứng dụng Zalo trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp, thiết thực.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Zalo trong thực hiện dịch vụ công của tỉnh Đắk Lắk (xem tại đây).

Ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh thì công dân, tổ chức còn có thể nộp hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính trên kênh trực tuyến như: kênh Zalo Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk, Cổng dịch vụ công của tỉnh (dichvucong.daklak.gov.vn, hanhchinhcong.daklak.gov.vn, motcua.daklak.gov.vn), Cổng dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn); nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các hình thức nhận kết quả đã triển khai của tỉnh cũng rất đa dạng như: nhận trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, nhận kết quả trực tuyến, nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tại Cổng dịch vụ công trực tuyến công dân, tổ chức còn có thể xem các hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đánh giá cán bộ, tham gia khảo sát, đặt câu hỏi về dịch vụ công của tỉnh, thanh toán các loại phí…

Cổng dịch vụ công của tỉnh

Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn

Văn phòng Sở

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này