Liên kết website

Triển khai các nội dung giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận Người có công (12/05/2017)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – TBXH đã phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát hồ sơ người có công còn tồn đọng để xem xét giải quyết chế độ chính sách. Qua tổng hợp báo cáo, hiện nay toàn tỉnh còn tồn đọng 21 hồ sơ đề nghị công nhận người có công, trong đó: 17 hồ sơ liệt sỹ và 04 hồ sơ người hưởng chính sách thương binh. Đây là những hồ sơ đã được thiết lập đúng quy trình, đầy đủ thủ tục theo các quy định về chính sách người có công nhưng khi thiết lập xong thì văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở giải quyết chế độ hết hiệu lực thi hành, nên không không giải quyết được, hồ sơ hiện nay đang lưu trữ  tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, để giải quyết các hồ sơ tồn đọng nêu trên, cần phải có Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết, một số trường hợp phải có xác minh bổ sung giấy tờ, công khai niêm yết danh sách… Vì vậy, hiện nay Sở đang làm việc với các ngành chức năng có liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh để thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng; đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát lại tại các địa phương có còn trường hợp nào đã hoàn thiện hồ sơ nhưng chưa được công nhận là người có công và chưa được giải quyết chế độ chính sách.
Hội nghị tập huấn công tác chính sách người có công năm  tại tỉnh Đắk Lắk
 
Sau khi UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Sở Lao động – TBXH sẽ phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tiến hành xét duyệt số hồ sơ nói trên để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với những hồ sơ phát sinh (ngoài số 21 hồ hiện có) sẽ tiếp tục hoàn thiện tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin ý kiến chỉ đạo./.
Lê Hải Lý
 
 
 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này