Liên kết website

Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến cuối năm 2019 cơ bản không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công (24/06/2019)

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 57.180 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,81% tổng số hộ dân cư; trong đó, số hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công là 460 hộ, chiếm tỷ lệ 0,8% tổng số hộ nghèo. Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019) với mục tiêu đến cuối năm 2019 cơ bản không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công. Ngày 11/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 4688/UBND-KGVX; theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công từ nguồn Quỹ "đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh; đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Một là, tập trung rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững đối với hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công; lồng ghép với các chương trình, chính sách để hỗ trợ hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công;

Hai là, hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cho vay vốn ưu đãi,.. đối với gia đình người có công thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập có thành viên còn khả năng lao động để nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững;

Ba là, huy động các nguồn lực từ nguồn ngân sách địa phương, các tổ chức, cộng đồng để hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo mức sống cho gia đình người có công thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động; đồng thời hỗ trợ gia đình người có công thuộc hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Hình ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện các điều kiện thiếu hụt dịch vụ xã hội đối với hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công; nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đến cuối năm 2019 không còn hội viên của các tổ chức thành viên là hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công./.

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này