Liên kết website

Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng qua tổng rà soát theo Chỉ thị 23/CT-TTg (15/09/2016)

Qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công (NCC) với cách mạng trong 2 năm 2014-2015 theo Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 27-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh có 444 trường hợp kê khai có tham gia hoạt động kháng chiến nhưng chưa được xác nhận NCC để hưởng chế độ.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tổng hợp, phân loại hồ sơ (HS) theo nhóm đối tượng (thương binh, liệt sỹ, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thanh niên xung phong…) và phân loại theo nhóm HS: đủ điều kiện theo quy định hiện hành, thiếu giấy tờ, không còn giấy tờ… Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, từng ngành, địa phương tập trung giải số HS trên. Qua phân loại có 77 trường hợp đề nghị xác nhận thương binh, 14 trường hợp xác nhận bệnh binh, 7 trường hợp công nhận liệt sỹ, 55 trường hợp đề nghị công nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 30 trường hợ đề nghị giải quyết chế độ NCC giúp đỡ cách mạng, 2 trường hợp đề nghị giải quyết chế độ chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, 7 trường hợp đề nghị tặng thưởng huân, huy chương, 116 trường hợp đề nghị giải quyết chế độ thanh niên xung phong, 16 trường hợp đề nghị công nhận người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, 120 trường hợp đề nghị giải quyết các chế độ theo Quyết định 142, 290, 62 của Thủ tướng chính phủ.

Từ kết quả phân loại trên, các ngành chức năng đã xem xét hướng dẫn các đối tượng thiết lập HS để giải quyết chế độ. Đến nay, tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết chế độ đối với 106 trường hợp, gồm: 1 HS thương binh, 23 HS NCC giúp đỡ cách mạng, 3 HS chất độc hóa học, 4 HS người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, 2 HS trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, 3 HS hưởng trợ cấp tiền tuất NCC, 24 HS thanh niên xung phong, 2 HS hưởng chế độ theo quyết định 290/QĐ-TTg, 12 HS hưởng chế độ theo Quyết định 142/QĐ-TTg và 32 HS hưởng chế độ theo Quyết định số 62/QĐ-TTg. Cùng với đó, các ngành chức năng đã hoàn thiện HS nộp các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết chế độ đối với 56 trường hợp, gồm 10 HS thương binh, 3 HS chất độc hóa học, 3 HS người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, 7 HS NCC giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân, huy chương, 23 HS thanh niên xung phong,  3 HS hưởng chế độ theo quyết định 142/QĐ-TTg và 7 HS hưởng chế độ theo Quyết định số 62/QĐ-TTg. Đồng thời hướng dẫn 145 trường hợp thiết lập hồ sơ (43 thương binh, 3 liệt sỹ, 11 bệnh binh, 4 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, 40 người nhiễm chất độc hóa học, 40 thanh niên xung phong, 4 HS hưởng chế độ theo quyết định 142/QĐ-TTg). Việc giải quyết chế độ cho 145 trường hợp này gặp nhiều khó khăn do chưa được đầy đủ giấy tờ theo quy định hiện hành (thiếu giấy tờ gốc, chỉ có người làm chứng, giấy tờ không đầy đủ…). Đối với 123 trường hợp không có giấy tờ nên chưa đủ cơ sở để hướng dẫn thiết lập hồ sơ; còn 14 trường hợp chết, chuyển đi nơi khác.

Hầu hết các trường hợp này không đủ điều kiện để giải quyết chế độ theo các văn bản quy định hiện hành, vì không còn giấy tờ gốc hoặc có giấy tờ nhưng không thể hiện rõ địa bàn hoạt động, đơn vị, trường hợp bị thương hoặc hy sinh. Bên cạnh đó, Trung ương cũng chưa có văn bản hướng dẫn để giải quyết chế độ đối với những trường hợp này, vì vậy khi thiết lập HS gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, một số đối tượng không thể giải quyết được. Ông Lê Hải Lý, Trưởng Phòng Người có công (Sở LĐ-TBXH) cho biết: "Để không thiệt thòi quyền lợi của đối tượng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp kiểm tra, xem xét những trường hợp đã và đang thiết lập HS nếu đủ điều kiện thì giải quyết chế độ kịp thời, nếu không đủ điều kiện, hướng dẫn, trả lời để người dân rõ. Các trường hợp còn vướng, chưa đủ cơ sở kết luận, tổng hợp danh sách trình cấp có thẩm quyền; đồng thời có văn bản kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù để giải quyết dứt điểm số HS tồn đọng trên phấn đấu hoàn thành trước kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7-1947-27-7-2017". 

Lê Hải Lý

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này