Liên kết website

Hội nghị trực tuyến ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (18/01/2019)

Sáng ngày 18/01/2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung, đại diện các Bộ, ngành TW, phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có bà H'Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ cùng sự tập trung, nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành, công tác lao động, người có công và xã hội đã đạt được những kết quả tích cực, tạo một bước tiến mới so với năm 2017, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá mà Bộ đã đề ra trong Chương trình công tác cũng như các chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao, cụ thể các chỉ tiêu trong từng lĩnh vực như sau:

Hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao: tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,19%, trong đó khu vực thành thị là 3,10%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,6%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 23 - 23,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với cuối năm 2017; riêng các huyện nghèo giảm trên 5%.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm: tạo việc làm cho khoảng 1,648 triệu người, đạt 103,1% kế hoạch; trong đó: Tạo việc làm trong nước khoảng 1,506 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch; đưa trên 142,8 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 129,9% kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ mỗi giới được tạo việc làm trên 48%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi  tham gia bảo hiểm xã hội trong đạt 30,4%.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: Ước tuyển sinh năm 2018 khoảng 2,21 triệu người, đạt 100,5% kế hoạch, trong đó: trình độ cao đẳng, trung cấp là 545 nghìn người, đạt 100,9% kế hoạch; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1,665 triệu người, đạt 100,3% kế hoạch. Ước tốt nghiệp khoảng 2,1 triệu người; trong đó tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp khoảng 440 nghìn người.

Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng: trong đó chi thường xuyên để thực hiện chế độ, chính sách cho 1.333.492 đối tượng người có công với kinh phí 31.834,472 tỷ đồng; cấp phát kinh phí chi trả trợ cấp 1 lần cho 19.390 đối tượng với kinh phí là 141,796 tỷ đồng; Ước đến cuối năm 2018 có 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 98,5% xã/phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

Đối với các lĩnh vực xã hội: đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017); bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35% (giảm trên 5% so với cuối năm 2017); bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2017. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 2,8 triệu người, Ước thực hiện 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tỷ lệ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng đạt 83%; Đến nay có 88% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức; 90% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm về lĩnh vực lao động - người có công và xã hội. Kiên định với phương châm: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả", toàn ngành quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của ngành LĐ, TB&XH như sau.

I.Chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ giao:

1. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.

2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%.

3. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

II.Chỉ tiêu của ngành

1. Giải quyết việc làm cho 1,6 triệu người lao động, trong đó: Tạo việc làm trong nước cho 1,48 triệu người; Số người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 120 nghìn người. Phấn đấu đạt tỷ lệ mỗi giới trong tổng số lao động được tạo việc làm tối thiểu 48%.

2. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi  tham gia bảo hiểm xã hội trong đạt 32,5 - 33%.

3. Giáo dục nghề nghiệp: Tuyển mới giáo dục nghề nghiệp khoảng 2.260 nghìn người, trong đó: Trình độ trung cấp và cao đẳng là 560 nghìn người; Trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1.700 nghìn người.

4. 99,5% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ người có công.

5. 100% các đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 84% các đối tượng người khuyết tật được tiếp cận tối thiểu một trong các dịch vụ xã hội.

6. 89% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; 90% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

7. Đảm bảo cai nghiện cho 100% người nghiện có quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; tỷ lệ số người nghiện được điều trị và cai nghiện so với số người nghiện có hồ sơ quản lý đạt 70%.

8. 100% các trường hợp nạn nhân bị buôn bán đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Sở

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này