Liên kết website

Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành lao động (10/01/2019)

Sáng ngày 08/01/2019, tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Phú Hùng - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở cùng các thành viên trong Ban Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo Sở ngành, đại diện UBND và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2018, Sở đã hoàn thành 100% chương trình của UBND tỉnh giao, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh nhà, cụ thể:

1. Giải quyết việc làm khoảng 29.100 người, đạt 104,67% so với kế hoạch năm; có 730 lao động xuất cảnh đi làm việc tại các nước đạt 104% kế hoạch năm; đã tuyển mới 33.914 học sinh, sinh viên vượt 0,36% so với kế hoạch; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2018 là: 56%, trong đó: tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ: 18,23%;

2. Chính sách với người có công được quan tâm thực hiện, đã tiếp nhận 2.300 hồ sơ đối tượng chính sách do các huyện, thị xã, thành phố chuyển đến. Trong năm toàn tỉnh đã huy động được hơn 9.731 triệu đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, đạt 143% kế hoạch; tiếp tục duy trì 184/184 xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ và Người có công;

3. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế được tiếp cận các dịch vụ xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15.37% xuống còn 12.81%, giảm 2.56% so với năm 2017. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 30.04% xuống còn 25.49% (đạt chỉ tiêu đề ra). Trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và đột xuất cho các đối tượng: người già, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, đối tượng đơn thân, trẻ em mồ côi… được kịp thời. Hiện nay toàn tỉnh có 46.692 đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp xã hội (trong đó 42.486 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, 4.203 đối tượng hưởng hỗ trợ kinh phí chăm sóc và nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng).

4. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được chú trọng, nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để cho trẻ em sống và phát triển. Các chương trình bảo vệ trẻ em khỏi các tai nạn thương tích, bị xâm hại; chú trọng các vấn đề về trẻ em lao động xa gia đình, tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Toàn tỉnh có 5.726 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có 5.032 trẻ em được trợ giúp dưới các hình thức, chiếm 87.87%. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động được các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ được hơn 7.4 tỷ đồng dưới nhiều hình thức như tiền mặt, hỗ trợ hiện vật, hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Phú Hùng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm như tạo việc làm, xuất khẩu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, giáo dục nghề nghiệp, chính sách với người có công, giảm nghèo bền vững, công tác phòng chống trẻ em bị xâm hại, mại dâm, ma túy.

Đồng chí Trần Phú Hùng – Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề ra 09 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực trong năm 2019. Cụ thể: Giải quyết việc làm cho khoảng 29.000 người (việc làm tăng thêm 16.000); Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ: 18,88%; Huy động Quỹ đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh từ 7,1 tỷ đồng; Xây dựng 80 căn nhà và sửa chữa 100 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách có công khó khăn về nhà ở; Phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 3,46%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt 4,3%; có 87,87% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức; 97,28% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em theo quy chuẩn mới; vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em đạt 3 tỷ đồng (bao gồm cả tiền và hiện vật)…

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, đề ra giải pháp để có thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đề nghị Sở Lao động tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động để tăng chỉ tiêu xuất khẩu lao động gắn với đào tạo nghề. Về giảm nghèo, đề nghị Sở quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo, thống kê chi tiết hằng năm và so sánh để đánh giá các chỉ tiêu. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về giảm nghèo để giảm các thiếu hụt cho người dân, đào tạo, hướng nghiệp cho người dân để thoát nghèo bền vững, không để tình trạng tái nghèo xảy ra. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí, nguồn vốn triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020. Tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn buôn, tổ dân phố, bồi dưỡng một số kỹ năng cần thiết trong hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở.

Đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị

Công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị

Nhân dịp Hội nghị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã lồng ghép các nội dung về tuyên truyền, nâng cao năng lực cải cách hành chính. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.

                                                                                      Văn phòng Sở

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này