Liên kết website

Hội nghị tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 (29/01/2018)

Sáng 24/01/2018, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có Đ/c Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì Hội nghị, lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban thuộc HĐND tỉnh, Tỉnh ủy, Sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm qua và nhiệm vụ chủ yếu năm 2018.

Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững: Tổng số vốn được giao Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 115.084 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 85.073 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 30.011 triệu đồng), Khối lượng thực hiện tính đến 31/12/2017: 92.880 triệu đồng, đạt 80,71% kế hoạch.Căn cứ nguồn vốn được giao, các số địa phương đã tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, truyền thông và giảm nghèo về thông tin, nâng cao năng lực và giám sát đánh giá; một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như: Thị xã Buôn Hồ; các huyện: Cư M'gar, Cư Kuin, Ea H'leo, Ea Kar và Krông Pắc.

Triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung theo Nghị quyết 80/NQ-CP cho người nghèo và các đối tượng chính sách như: Giải quyết cho vay ưu đãi đối với 52.563 hộ, với doanh số cho vay: 1.215.807,22 triệu đồng; hỗ trợ khuyến nông, lâm và phát triển thủy sản cho 665 lượt người; triển khai 73 lớp học nghề cho 2.481 người; cấp 1.063.717 thẻ BHYT và có 1.293.586 lượt người được khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; hỗ trợ về nhà ở cho 2.062 hộ; cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho 776 lượt người; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể đã huy động nguồn lực và tổ chức nhiều hoạt động cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Như vậy:

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,59%, từ 17,83% xuống còn 15,24% (đạt chỉ tiêu đề ra); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 4,19%, từ 34,02% xuống còn 29,83% (đạt chỉ tiêu đề ra). Toàn tỉnh không còn huyện có tỷ lệ từ 50% trở lên; có 04 huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% (TP.Buôn Ma Thuột: 1,18%, TX. Buôn Hồ: 4,6%, huyện Cư Kuin: 6,99%, huyện Cư M'gar: 7,33%); có 45/152 xã (tỷ lệ 29,6%) đạt Tiêu chí 11 nông thôn mới (tỷ lệ hộ nghèo ≤7%), tăng 15 xã so với năm 2016 và tăng 27 xã so với năm 2015.

Về Chương trình trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 30 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, có 23 xã đã có Quyết định công nhận, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Một số tiêu chí đạt cao như quy hoạch, thông tin truyền thông, y tế. Các tiêu chí đạt thấp là giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường… Hiện nay, toàn tỉnh đạt 1.927 tiêu chí, bằng 66,7%, bình quân đạt 12,6 tiêu chí/xã, tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2016. Kể từ khi UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới mới của tỉnh giai đoạn 2017-2020, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ. Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình nông thôn mới 3.911 tỷ đồng, trong đó số tiền nhân dân tự nguyện đóng góp trên 120 tỷ đồng, hiến hơn 80.000 m2 đất, đóng góp 49.000 ngày công lao động…Các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành ngành nông nghiệp ngày càng được quan tâm và bước đầu đạt hiệu quả.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận trao đổi ý kiến và đề xuất Ban Chỉ đạo quan tâm xử lý một số tồn tại liên quan đến vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản trong các chương trình; kinh nghiệm huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; giảm khoảng cách chênh lệch giữa các huyện về kết quả xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo chưa bền vững, số hộ nghèo phát sinh còn cao khi có yếu tố thiên tai, bão lụt…

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của địa phương trong tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở, ngành tiếp tục bám sát kế hoạch Ban Chỉ đạo để xây dựng nội dung hoạt động. Sở NN&PTNT tiếp tục hoàn chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/2/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và dự án hoàn thành, quyết toán trong năm tránh phát sinh nợ đọng. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thống kê chính xác số liệu về hộ nghèo và cận nghèo để báo cáo với UBND tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc ngân sách cấp huyện, xã huy động trước năm 2019, dành kinh phí bố trí cho dự án có tỷ lệ giải ngân cao và dự án hoàn thành; quan tâm đổi mới công tác truyền thông ở cấp cơ sở để xã giữ vững tiêu chí, khuyến khích người dân tham gia.

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận cho 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng Công nhận cho 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Ngọc Nguyên - Phòng BTXH

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này