Liên kết website

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh năm 2020 (10/01/2020)

Ngày 08/01/2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020; lồng ghép tổ chức Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham gia Hội nghị có đầy đủ công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Hiệp – Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiệp – Giám đốc Trung tâm đã đánh giá công tác hoạt động của đơn vị trong năm 2019 đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên tất cả các mặt công tác như: giới thiệu việc làm, thông tin thị trường lao động, dạy nghề, xuất khẩu lao động, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời chỉ đạo Trưởng các phòng chuyên môn, viên chức, người lao động của đơn vị tích cực có những sáng kiến, giải pháp mới áp dụng vào công tác chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động của đơn vị.

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm; báo cáo công khai tài chính năm 2019. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2020. Cũng tại Hội nghị, Công đoàn bộ phận Trung tâm đã phát động phong trào thi đua năm 2020 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Viên chức, người lao động tham gia ý kiến tại Hôi nghị

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Trung tâm thông báo kết quả thi đua – khen thưởng năm 2019 và tiến hành làm công tác thi đua -khen thưởng; Đại diện lãnh đạo Trung tâm lên trao tặng các danh hiệu thi đua; giấy khen cho các tập thể, cá nhân của đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Hiệp thực hiện công tác thi đua – khen thưởng

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm đề nghị toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Trung tâm năm 2020./.

Phòng Tổ chức – KHTC, Trung tâm DVVL Đắk Lắk.

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này