Liên kết website

Hoàn thành tốt công tác Người có công 9 tháng đầu năm (16/10/2017)

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính sách người có công và đạt kết quả đáng khích lệ, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả đạt được

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.367 hồ sơ đối tượng chính sách các loại do huyện, thị xã, thành phố chuyển đến; qua kiểm tra, thẩm định và đối chiếu với các văn bản quy định đã chuyển trả 146 hồ sơ không đủ điều kiện để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Ban hành quyết định giải quyết chế độ đối với 3.221 hồ sơ người có công, thân nhân người có công đủ điều kiện. Tiếp nhận 320 hồ sơ đối tượng chính sách người có công từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh chuyển đến để quản lý, chi trả trợ cấp hàng tháng và giải quyết các chế độ chính sách; hoàn chỉnh thủ tục di chuyển 139 hồ sơ đối tượng người có công đang hưởng chế độ tại tỉnh Đắk Lắk đến Sở Lao động – TBXH các tỉnh, thành phố theo nguyện vọng của đối tượng. Tất cả các loại hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình và thời gian quy định theo thủ tục hành chính.

Chuyên viên Phòng Người có công hướng dẫn quy trình, thủ tục giải quyết chế độ chính sách cho công dân

Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tìm kiếm và quy tập 14 hài cốt Liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Tây Nguyên, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Cămpuchia về nước và đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ được kịp thời, chu đáo, trang nghiêm theo quy định của nhà nước. Toàn tỉnh đã huy động quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa" được hơn 7,2 tỷ đồng đạt 103% theo kế hoạch đề ra; từ nguồn huy động được đã xây tặng 110 căn nhà tình nghĩa, với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng; nâng cấp, sửa chữa 63 ngôi nhà của người có công bị hư hỏng xuống cấp, với kinh phí hỗ trợ gần hơn 1,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 110%), trao tặng 157 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 200 triệu đồng cho các đối tượng chính sách có công. Từ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền đã sửa chữa, nâng cấp  04 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện, 01 Đài tưởng niệm liệt sĩ, 01 Đền thờ liệt sĩ và xây mới 05 Nhà bia ghi danh Liệt sĩ tại các địa bàn thuộc xã Biên giới, địa bàn xảy ra nhiều trận đánh trong chiến tranh, với kinh phí thực hiện 10 tỷ đồng. Phong trào phụng dưỡng chăm sóc mẹ VNAH đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, đến nay 100% Mẹ VNAH còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời (53/53 mẹ). Đặc biệt các hoạt động kỷ niện 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) đã được Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Từ nguồn kinh phí của Trung ương, của địa phương và từ quỹ phúc lợi của các cơ quan đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 30 ngàn lượt đối tượng chính sách có công, 75 đơn vị, với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Nhiều hoạt động thiết thực thể hiện lòng "tri ân, báo ân" đến các anh hùng liệt sĩ, người có công với nước đã được các ngành, các cấp, cộng đồng xã hội quan tâm triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm đảm bảo người có công được hưởng chính sách, chế độ đãi ngộ được kịp thời, đầy đủ, từng bước giúp họ hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống vật chất và tinh thần.

Một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm:

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chính sách có công và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2017, trong 03 tháng cuối năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của mỗi người dân, đơn vị về chủ trương của Đảng, Chính phủ, tạo sự đồng thuận đối với công tác chính sách có công, làm chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Đặc biệt là các văn bản mới hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách đối với người có công;

- Phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 7717/KH-UBND ngày 28/9/2017, của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2. Và triển khai việc xét duyệt hồ sơ tồn đọng theo Quyết định 408/2017/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào đền ơn, đáp nghĩa: chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn của tỉnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách có công; tổ chức vận động quỹ "đền ơn đáp nghĩa", sửa chữa, làm nhà tình nghĩa; điều dưỡng, dụng cụ chỉnh hình. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra, xem xét để giải quyết chế độ; quản lý, chi trả kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng chính sách có công trên địa bàn của tỉnh và các đối tượng khác do ngành quản lý được kịp thời, đúng quy định./.

                         Hải Lý - Phòng Người có công

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này