Liên kết website

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 (17/11/2017)

Năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Kế hoạch số 2131/KH-UBND ngày 28/3/2017 tổ chức Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017, theo đó phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động, tư vấn, tọa đàm ... về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp).

2. Triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP

Thường xuyên cập nhật và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Sở.

Củng cố, nâng cấp các trang, chuyên mục và kiểm tra việc xây dựng, đăng tải văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo tất cả các văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Trung ương, UBND tỉnh ban hành đều được kịp thời đưa lên Trang Thông tin điện tử của Sở, theo đó các doanh nghiệp tự khai thác, sử dụng miễn phí, đã giúp cho doanh nghiệp nắm bắt văn bản luật được thuận lợi.

Chủ động phối hợp với các ngành liên quan in ấn tài liệu cấp miễn phí cho doanh nghiệp tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn chính sách về lao động, tiền lương, bảo biểm xã hội; phổ biến về an toàn, vệ sinh lao động tập huấn hướng dẫn doanh nghiệp tuyển dụng, sử dụng lao động là người nước ngoài; phổ biến Luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn, giải đáp pháp luật và các nội dung liên quan đến các lĩnh vực; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan phối hợp, tổ chức giải đáp, giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau (tư vấn trực tiếp, giải đáp, trả lời bằng văn bản ...).

Xây dựng chuyên mục hỏi đáp về quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý trên Cổng thông tin điện tử hoặc thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; tiếp nhận và giải đáp kịp thời các yêu cầu và kiến nghị về pháp luật, các chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: điện thoại, tọa đàm, tiếp nhận và giải đáp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc bằng văn bản; phối hợp với Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – TBXH tổ chức buổi tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp về những vướng mắc trong việc triển khai Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ảnh minh họa

Tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, bao gồm: Tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Lao động – TBXH tiếp nhận, thẩm định, chấp thuận và thông báo về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh); thực hiện rút ngắn thời gian (20%) thủ tục hành chính về đăng ký nội quy lao động; giới thiệu hơn 30 doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động trực tiếp xuống địa các địa phương trong tỉnh để tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lồng ghép các cuộc tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật .. bồi dưỡng kiến thức tập huấn về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động…cho báo cáo viên doanh nghiệp.

Tổ chức khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó tổ chức thông tin cho người lao động biết và tìm kiếm việc làm theo nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp.

 Với việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nêu trên đã góp phần bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, hiểu biết, tạo điều kiện thuận lợi để Chủ sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thực thi pháp luật, phục vụ sản xuất, kinh doanh./

                                                      Mỹ Phượng Phòng VL-ATLĐ     

                                                             

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này