Liên kết website

Chương trình phối hợp giữa tỉnh đoàn Đắk Lắk và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2017 – 2020 (04/12/2017)

Thực hiện Chương trình phối hợp số 35-CTPH/TWĐTN-BLĐTBXH ngày 27/3/2017 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Nhằm tạo cơ chế thuận lợi trong chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan, vào chiều ngày 01/12/2017 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn Đắk Lắk và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quang cảnh lễ ký kết

 Nội dung phối hợp tập trung chủ yếu như: tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thanh niên và xã hội về chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực liên quan của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên; tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách đền ơn, đáp nghĩa; nâng cao hiệu quả các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội và xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; tăng cường thực hiện quyền trẻ em; đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; nâng cao nhận thức, hành động của thanh thiếu niên và xã hội trong thực hiện công tác bình đẳng giới; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện BTV Tỉnh đoàn Đắk Lắk - Ông: Y Nhuần Byă (Bí thư Tỉnh đoàn) và Đại diện Sở Lao động - Thương binh và xã hội - Ông: Trần Phú Hùng (Giám đốc Sở) tại buổi lễ ký kết Chương trình.

Thúy Hà - Văn phòng Sở

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này