Liên kết website

Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (24/04/2019)

Ngày 12/4/2019, Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2018 và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ năm 2019 về công tác vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Chủ trì cuộc họp, do đồng chí Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh; tham gia cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban quản lý Quỹ (đại diện lãnh đạo các ngành, gồm: UBMTTQVN tỉnh; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; Tỉnh đoàn thanh niên; Hội nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và các thành viên trong Tổ chuyên viên giúp việc.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong công tác vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được hơn 10 tỷ đồng đạt 147,2 % kế hoạch, trong đó: Quỹ cấp tỉnh: hơn 1 tỷ đồng, đạt 272% kế hoạch; Quỹ cấp huyện: hơn 5,2 tỷ đồng, đạt 139,4% kế hoạch; Quỹ cấp xã: gần 4 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ huy động được, Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp đã hỗ trợ người có công sửa chữa, nâng cấp 112 căn nhà tình nghĩa, với số tiền gần 2,1 tỷ đồng; xây dựng 92 nhà tình nghĩa, với số tiền gần 4,1 tỷ đồng; tặng 145 sổ tiết kiệm, với số tiền gần 200 triệu đồng; hỗ trợ người có công và thân nhân của họ bị ốm đau, bệnh tật và gặp khó khăn trong cuộc sống với hàng trăm triệu đồng. Một số địa phương đã trích nguồn kinh phí Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để trùng tu, bảo dưỡng các công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương mình quản lý.

Sau khi nghe các đại biểu tham dự cuộc họp tham gia ý kiến, đồng chí Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Quỹ đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện việc vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2019 và thông qua một số nội dung chi hỗ trợ cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Dự kiến, trong năm 2019 toàn tỉnh huy động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" khoảng 7 tỷ đồng trở lên; từ nguồn kinh phí huy động được sẽ hỗ trợ để Người có công xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ người có công, thân nhân người có công khó khăn trong cuộc sống và hỗ trợ một số địa phương để tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ.

Đ/c Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động – TBXH, Phó Ban thường trực Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Để đạt chỉ tiêu kết quả theo Kế hoạch đề ra, Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cũng đề nghị các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác chính sách người có công, đặc biệt là mục đích, ý nghĩa của việc vận động xây dựng Quỹ; quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" các cấp; Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đạt hiệu quả, đúng mục đích và theo quy định của Pháp luật/.

Lê Hải Lý

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này