Liên kết website

Điều kiện và mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp (06/03/2018)

Ngày 01/3/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản số 304/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc đăng ký hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 từ Qũy Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gửi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 23, 24 Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, quy định:

Điều kiện hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật an toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các Điều kiện sau:

        - Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

- Người lao động được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định đủ từ 12 tháng trở lên tính đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

- Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tính trên cơ sở các đối tượng tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo mức tối đa như sau:

+ Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

+ Không quá 1/2 mức lương cơ sở/người đối với người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

+ Không quá 1/4 mức lương cơ sở/người đối với người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn, vệ sinh viên.

- Mức hỗ trợ tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, các doanh nghiệp rà soát, lập kế hoạch, đề xuất mức kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 10/06/2018 để tổng hợp trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định.

Chi tiết liên hệ điện thoại 0262.3950339 hoặc 0983.83.00.64 gặp bà Vũ Thị Mỹ Phượng để được hướng dẫn.

                                                        Vũ Thị Mỹ Phượng- Phòng VL-ATLĐ

 

 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK LẮK.

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Đắk Lắk

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Phú Hùng

Điện thoại: 0262.3950.340 Fax: 0262. 3950.340

Email: banbt@ldtbxh.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "www.sldtbxh.daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này